โลโก้เว็บไซต์ เปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการ กีฬาแห่งมิตรภาพของสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ USTCM 2020 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการ กีฬาแห่งมิตรภาพของสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ USTCM 2020

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2567 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 23 มกราคม 2563 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร พร้อมด้วยรศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10  ประจำปี 2563  (University Sport Tournament of Chiang mai :USTCM 2020) โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่, หาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เชียงใหม่, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดการแข่งขันกีฬา ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ใน 4 ชนิดกีฬาได้แก่ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เปตองชาย-หญิงและE-Sport โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ร่วมกันรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ

 

ชมประมวลภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/กองประชาสัมพันธ์มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา