โลโก้เว็บไซต์ 2016-05-02 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-05-02

ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
จันทร์ 2 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

แจ้งประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกเขตพื้นที่  คลิ๊กที่นี่เพื่อใช้ดำเนินการบันทึกประวัตินักศึกษา ใช้รหัสนักศึกษาเป็น Username   และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เป็น Password  อนึ่งสำหรับนักศึกษา กลุ่ม 477  วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์  เขตพื้นที่น่าน มีการปรับแก้ไขรหัสนักศึกษาใหม่ ซึ่งจะต่างจากเดิมตามบัตรลงทะเบียน  ให้นักศึกษาใช้รหัสตามประกาศรหัสนักศึ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา