โลโก้เว็บไซต์ 2022-05-03 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-05-03

ประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว  ครั้งที่ 5  ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 พฤษภาคม  2565  เวลา 13.30 น.  นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว  ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 1/2565   และรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2565  ระหว่างวันที่  13 -14  พฤษภาคม  2565  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการและคณะทำงานปฏิบัติงาน  จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานในเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  เข้... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของ
อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่  2 พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารอำนวยการ   นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ และพนักงาน  ร่วมทำกิจกรรมการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส นในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก     >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา