โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของ   | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2024 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  2 พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารอำนวยการ   นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ และพนักงาน  ร่วมทำกิจกรรมการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส นในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา