โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับสมัครเยาวชนไทยร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 28 ระดับภาค  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดรับสมัครเยาวชนไทยร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 28 ระดับภาค

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 มกราคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4818 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครเยาวชนไทยร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน เพื่อค้นหาผู้เป็นเลิศด้านทักษะฝีมือแรงงานสู่เวทีระดับชาติ อาเซียนและนานาชาติ

                “การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค”  แข่งขันระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1-12

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2562

จำนวน 25 สาขา ประกอบด้วย

กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร (Construction and Building Technology)

(1) ปูกระเบื้อง (Wall and Floor Tiling)

(2) เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Installations)

(3) ก่ออิฐ (Bricklaying)

(4) ไม้เครื่องเรือน (Cabinetmaking)

(5) ต่อประกอบมุมไม้ (Joinery)

(6) เทคโนโลยีระบบทำความเย็น (Refrigeration and Air Conditioning)

กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ (Creative Arts and Fashion)

(7) จัดดอกไม้ (Floristry)

(8) แฟชั่นเทคโนโลยี (Fashion Technology)

(9) กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design Technology)

กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information and Communication Technology)

(10) เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Software Solutions for Business)

(11) เว็บดีไซน์ (Web Design and Development)

กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing and Engineering Technology)

(12) เมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) (ประเภททีม)

(13) เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (Mechanical Engineering CAD)

(14) เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) (CNC Turning)

(15) เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) (CNC Milling)

(16) เทคโนโลยีงานเชื่อม (Welding)

(17) อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)

(18) หุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robotics) (ประเภททีม)

(19) มาตรวิทยาด้านมิติ (Metrology) (ประเภททีม)

(20) ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (Industrial Automation) (ประเภททีม)

กลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคม (Social and Personal Services)

(21) แต่งผม (Hairdressing)

(22) ประกอบอาหาร (Cooking)

(23) บริการอาหารและเครื่องดื่ม (Restaurant Service)

กลุ่มสาขาอาชีพขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation and Logistics)

(24) เทคโนโลยียานยนต์ (Automobile Technology)

(25) สีรถยนต์ (Car Painting)

 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1. สัญชาติไทย

2. เป็นผู้ที่เกิดระหว่างปีพุทธศักราช 2542 – 2547 ยกเว้นสาขาเมคคาทรอนิกส์ เป็นผู้ที่เกิดระหว่างปีพุทธศักราช 2539 – 2547

3. ต้องไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน หรือการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ

หลักฐานการสมัคร

1.ใบสมัคร แบบ สฐ. 101 พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. กรณีสมัครด้วยตนเองต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ในกรณีไม่ได้สมัครด้วยตนเอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

 สำหรับเยาวชนที่สนใจต้องการร่วมประลองฝีมือในครั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2562  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   1506 กด 4 และสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน โทรศัพท์ 0 2643 4988

ค้นหาแนวข้อสอบเก่าของระดับชาติได้ที่นี่ http://www.dsd.go.th/standard/Region/Doc_ShowDetails/7201

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  https://webs.rmutl.ac.th/หลักเกณฑ์.pdf  และใบสมัคร ได้ตามเอกสารแนบ https://webs.rmutl.ac.th/ใบสมัครทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ.pdf

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา