โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : ตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูล จากเหตุการณ์แฮกข้อมูลครั้งใหญ่ของโลก...!!! | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : ตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูล จากเหตุการณ์แฮกข้อมูลครั้งใหญ่ของโลก...!!!

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 19 มกราคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1737 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา