โลโก้เว็บไซต์ งานพยาบาลฯ เสริมความรู้การช่วยเหลือผู้ป่วยแก่บุคลากรและนักศึกษา  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานพยาบาลฯ เสริมความรู้การช่วยเหลือผู้ป่วยแก่บุคลากรและนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5776 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่บุคลากรและนักศึกษาโดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ โดยเป็นกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องเทคนิคการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นคืนชีพ (CPR) รวมถึงการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ (CPR) การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการทำแผลเบื้องต้นเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับความรู้และนำไปใช้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง จัดขึ้น ณ ห้อง Knowledge  Theater มทร.ล้านนา วันที่  25  สิงหาคม พ.ศ.2560 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา