โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประกวดแข่งขันแนวคิดและทักษะทางด้านวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประกวดแข่งขันแนวคิดและทักษะทางด้านวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 สิงหาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4726 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดการประกวดแข่งขันแนวคิดและทักษะทางด้านวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ "สถาปัตยกรรมทำดี" ระหว่างวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2560 ณ อาคารที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ล้านนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้พัฒนาทักษะและกระบวนการการออกแบบพื้นที่ การดภาพระบายสี ตลอดจนการออกแบบวิธีการใช้พื้นที่ ตามโจทย์ที่คณะกรรมการได้กำหนดขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนมัธยมปลายและสถาบันอาชีวศึกษาที่เปิดสอนในสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติจากเจ้าของกิจการ และผู้ประกอบการทางด้านงานสถาปัตยกรรมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันจาก กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยามฯ , American Standard (ภาพ/ข้อมูล : ปชส.วิทยาลัยฯ )ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา