โลโก้เว็บไซต์ การประชุมหารือของผู้บริหารเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมหารือของผู้บริหารเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2422 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมหารือของผู้บริหารเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพายัพร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่และเป็นการสร้างความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จัดขึ้น ณ ร้านอาหารครัวคำหวาน ซึ่งในโอกาสนี้ อธิการบดีเป็นตัวแทนของผู้บริหารมอบช่อดอกไม้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพในโอกาสพ้นจากตำแหน่งอธิการบดี และมอบนิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 7 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา