โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์นำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์นำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 3331 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเรียนเชิญและแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์นำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ โดยมี Faculty of Business and Mangement , UITM (เจ้าภาพหลัก) และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (เจ้าภาพร่วม) ในหัวข้อเรื่อง “ Mobile.Engement.Loyalty.Data (M.E.L.D.) : CROSScULTURAL pERSPECTIVES” สนใจสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซด์ https://incomar2017.fmctique.net/

ในระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560

ณ โบ๊ตลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

>> รายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา