โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วม

ขอเชิญเข้าร่วม "เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2560 (Trade and Development Regional Forum 2017)"

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 มิถุนายน 2560 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 3926 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญเข้าร่วม "เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2560 (Trade and Development Regional Forum 2017)" เพื่อสร้างความพร้อมให้กับประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ในอันที่แสวงหาประโยชน์จากผลของโลกาภิวัฒน์และการเปิดเสรีในด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และจะก่อให้เกิดผลโดยตรงในด้านการพัฒนาด้านสมรรถนะให้แก่บุคลากรในภูมิภาคเอเชีย

ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2560

ณ โรงแรมพลูแมนคิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

>> รายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา