โลโก้เว็บไซต์ ร่วมส่งใจเชียร์ 2 นักศึกษาร่วมแข่งขัน China International Skills Competition 2017 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่วมส่งใจเชียร์ 2 นักศึกษาร่วมแข่งขัน China International Skills Competition 2017

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 มิถุนายน 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 3503 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ร่วมส่งใจเชียร์ 2 นักศึกษาร่วมแข่งขัน China International Skills Competition 2017

นายปฏิภาณ  ติใหม่ นายจักรภัทร  เริ่มรักษ์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยอาจาย์ธรายุทธ  กิตติวรรัตน์ อาจารย์จักรินทร์  ถิ่นนคร อาจารย์ผู้ฝึกสอนเข้าพบ รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ก่อนเดินทางร่วมแข่งขัน China International Skills Competition 2017 ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560 ณ Shanghai World Expo Exhibition & Convention สาธารณะรัฐประชาชนจีน โดยนักศึกษาทั้ง 2 คน ถือเป็นตัวแทนของ Asian ร่วมแข่งขันในสาขาแมคคาทรอนิกส์ ทั้งนี้ รศ.ดร.นำยุทธ ได้ให้โอวาทและกล่าวอวยพรให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับ Asia 

และภายหลังจากการแข่งขันเวที Asia ในครั้งนี้แล้วนายปฏิภาณ  ติใหม่ นายจักรภัทร  เริ่มรักษ์ จะเข้าร่วมการแข่งขัน World skills ASEAN ระหว่างวันที่ 14 – 19 ตุลาคม 2560 ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต่อไป 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา