โลโก้เว็บไซต์ ผู้ว่าฯเชียงใหม่การันตี นมวัวแดงคุณภาพคับแก้ว พร้อมหนุนให้เกิดกลุ่ม start up เชียงใหม่  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้ว่าฯเชียงใหม่การันตี นมวัวแดงคุณภาพคับแก้ว พร้อมหนุนให้เกิดกลุ่ม start up เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 มิถุนายน 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3663 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์ค ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อสค.) ที่จะร่วมกันดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการคัดเลือกในการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ในนามบริษัทฟีลกู้ด888 จำกัด โดย ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ร่วมกับนายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อสค.

ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่า “นมนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับเด็กไทย ความร่วมมือที่เกิดขึ้นครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่หลายฝ่าย ที้งในส่วนของการมสนองตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนของโครงการ  Start up Thailand  จังหวัดเชียงใหม่เองดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรมูลค่าสูง ซึ่งนมที่ผลิตได้นั้นเป็นนมที่มีคุณภาพทัดเทียมในต่างประเทศและที่สำคัญเป็นส่วนช่วยเหลือเกษตรกรในการนำผลผลิตคุณภาพสูงไปแปรรูปและออกสู่ผู้บริโภค จึงขอยืนยันว่านมที่ลูกหลานของเราจะได้ดื่มนั้นเป็นนมที่มีคุณภาพดี มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอย่างแน่นอน”

ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนรับมอบป้ายร้านค้า ไทย-เดนมาร์ค เพื่อส่งมอบแก่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยต่อไป  

สำหรับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่(Start up) นั้นเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กได้เกิดแนวคือในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตนโดยการนำเอาเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจโดยทาง มทร.ล้านนา เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลโครงการ Start up เขตภาคเหนือ  ซึ่งธุรกิจร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ไทย-เดนมาร์ค ภายใต้ตราสัญลักษณ์(วัวแดง)นั้นทาง มทร.ล้านนาจะดำเนินการพัฒนาและกำกับคุณภาพมาตรฐาน และเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา