โลโก้เว็บไซต์ ชมรมกอร์ฟ มทร.ล้านนา จัดแข่งกอล์ฟการกุศลนำรายได้สนับสนุนการศึกษาและสร้างความสามัคคีในองค์กร | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชมรมกอร์ฟ มทร.ล้านนา จัดแข่งกอล์ฟการกุศลนำรายได้สนับสนุนการศึกษาและสร้างความสามัคคีในองค์กร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3366 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ชมรมกอล์ฟราชมงคลล้านนา ได้จัดงานกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 5 เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จายเป็นทุนสนับสนุนทางการศึกษา  อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของ มทร.ล้านนา และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหน่วยงานโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ   สงธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ณ สนามกอร์ฟซัมมิทกรีนวัลเลย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา