โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับทุนฝึกอบรม

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับทุนฝึกอบรม "ทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2560"

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 พฤษภาคม 2560 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 2946 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนฝึกอบรม ทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2560 (JPO/IPR 2017) สามมารถศึกษารายละเอียดทุนและการสมัครจากเว็บไซด์ www.ipthailand.go.th

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

>> รายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา