โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับวัดป่าเขาน้อยจัดค่ายคุณธรรมภาคฤดูร้อน พัฒนาด้านจิตใจและสติปัญญาให้กับเยาวชน | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับวัดป่าเขาน้อยจัดค่ายคุณธรรมภาคฤดูร้อน พัฒนาด้านจิตใจและสติปัญญาให้กับเยาวชน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5348 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา