โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงนามความมือกับ ม.สุภานุวงศ์ สปป.ลาว แลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการเรียนด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกัน | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลงนามความมือกับ ม.สุภานุวงศ์ สปป.ลาว แลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการเรียนด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2960 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 24 เมษายน 2560 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ถาวร ฝั้นชมภูคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรม มทร.ล้านนา เดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว  เพื่อแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการทำงานวิจัยทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม  

        วันมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาออกไปสู่ส่วนภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศ และเมืองหลวงพระบางถือเป็นเมืองท่องเอกทางภาคเหนือของประเทศในฐานะเป็นเมืองมรดกโลก อีกทั้งยังเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้าง ก่อนจะย้ายไปเมืองเวียงจันทร์ ทำให้ยังมีร่องรอยทางด้านสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างและบางส่วนมีการผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในช่วงศตวรรษที่ 19 และ 20  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จึงถือเป็นทรัพยากรทางด้านการเรียนด้านสถาปัตยกรรมให้กับนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ศึกษาค้นคว้าและทำงานวิจัยได้เป็นอย่างดีเป็นอย่างดี 

(ภาพ/ข้อมูล : ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ)

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา