โลโก้เว็บไซต์ Wallspot ศิลปะนานาชาติบนกำแพง  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Wallspot ศิลปะนานาชาติบนกำแพง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 เมษายน 2560 โดย อาพัชรี ศิรินาโพธิ์ จำนวนผู้เข้าชม 2171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติบนกำแพง (Wallspot)...แนวคิดเชื่อมโยงจาก Urban Art หรือศิลปะกับเมือง จากเครือข่ายนานาชาติโดยได้รับการสนับสนุนจากเว็บไซด์ wallspot.org ที่เป็นส่วนกลาง เปิดโอกาสให้คนทั่วโลกนำเสนอความหลากหลายในงานศิลปะกับเมือง โดยมีวิทยากรบรรยายระดับโลกในนามแฝงคือ Dr.Cas และ Flord พร้อม Workshop เพ้นท์กำแพงภายใน มทร.ล้านนา เจ็ดยอด สร้างความสุนทรีย์และเป็นจุดเด่นให้แก่คณะจากฝีมือศิลปินระดับโลกด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้ เราได้จัดขึ้นเป็นที่แรกของเอเชียเพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาของเราให้มีกระบวนทัศน์เทียบเท่าสากลมากยิ่งขึ้น

สามารถลงชื่อเป็นสมาชิกได้ที่ http://wallspot.org/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา