โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 เมษายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2603 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ในการนี้การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้ (ดาวน์โหลดประกาศผลการเลือกตั้ง)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา