โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ มทร.ล้านนา ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ มทร.ล้านนา ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤศจิกายน 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1328 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 และประกาศผลการตัดสินการประกวด ในวันที่ 31 มกราคม 2560  ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 โทร. 053-266516 ต่อ สำนักงานวิทยาลัย 2001 วิชาการ 2012 , โทรสาร : 053-266518 ต่อ 2002 หรือที่ http://college.rmutl.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา