โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมจัดขบวนกระทงใหญ่ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวราชมงคลล้านนา | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดขบวนกระทงใหญ่ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤศจิกายน 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1817 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมขบวนกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยตกแต่งขบวนกระทงใหญ่ในแนวคิด “สะเปาแก้ว แพรวฟ้า พระบารมี มหาจักรี ภูมิพล”เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  โดยใช้สะเปาแก้ว หรือสำเภาแก้ว อันเป็นสัญลักษณ์ แห่งความเพียร เปรียบเสมือน ความวิริยะอุสาหะ ของการทรงงานหนักในพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยเกิดความผาสุก สงบ ร่มเย็น ด้านหน้ามีสัญลักษณ์ กระต่ายทิพย์ อันเป็นรูปนักษัตรประจำพระชนมวาร ด้านหลังมีปราสาทภายในบรรจุสัญลักษณ์เลข 9 อันเป็นตัวแทนรัชกาลที่ 9 ด้านหลังมีเขาพระสุเมรุ และเขาสัตบริภัณฑ์ล้อมรอบสะเปาแก้ว อันเป็นที่ทิพย์สถานสถิตของพระอินทร์ มีมหานทีสีทันดร อันกว้างขวางแผ่ผายอยู่รายรอบ เปรียบดั่งพระบารมีแผ่ไพศาล ปกป้องผองพสกนิกรของพระองค์ตลอดพระชนม์ชีพ  และมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่มีต่อชาวราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา