โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ จัดพิธีถวายอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมตั้งปณิธานนำองค์ความรู้สานต่องานโครงการพระราชดำริทั่วภาคเหนือ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ จัดพิธีถวายอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมตั้งปณิธานนำองค์ความรู้สานต่องานโครงการพระราชดำริทั่วภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1361 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม  พศ.2559 ณ มณฑลพิธีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยรศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีและจะน้อมนำเอาพระบรมราโชวาทมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต เพื่อเป็นการแสดงความอาลัย ในโอกาสนี้ ชาวราชมงคลล้านนา จำนวนกว่า 3 พันคนได้ร่วมใจกันแปลอักษรเป็นรูปหัวใจภายในเป็นตัวเลขเก้าอันแสดงถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 จะยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของชาวราชมงคลล้านนา ตลอดไป 

ตลอดระยะเวลา 70 ปี มทร.ล้านนาเป็นส่วนที่ได้ถวายงานในโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และหน่วยงานวิชาการต่างๆ  สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีด้านระบบวิศวกรรม  พลังงานและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาระบบเกษตร  (Engineering Energy and Environmental for Agriculture , 3E for A) ในพื้นที่โครงการหลวง โดยมีกลยุทธ์การทำงาน เพื่อสร้างความสามารถของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและสถานีโครงการหลวงให้มีความรู้และทักษะด้านช่าง  วิศวกรรม  ระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม  การสร้างความสามารถในการซ่อมบำรุงเครื่องมือและเครื่องจักร  รวมไปถึงการวางแผนป้องกัน (Preventive Maintenance) และการวางแผนการจัดการอย่างมีส่วนร่วม  (TPM) 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นเหล่าชาวราชมงคลล้านนาได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นเวทีแห่งการฝึกฝน วิจัย พัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดลงสู่ชุมชน เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนสืบไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา