โลโก้เว็บไซต์ โครงการ “สืบสานวัฒนธรรมไทย จิตอาสาพิษณุโลกร่วมใจ เทิดไท้พระพันปีหลวง” | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ “สืบสานวัฒนธรรมไทย จิตอาสาพิษณุโลกร่วมใจ เทิดไท้พระพันปีหลวง”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2212 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 สิงหาคม 2565  นายพิศิษฐ์  กิจบุญอนันต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์                              พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พร้อมทั้ง เป็นประธานเปิดงานโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมไทย จิตอาสาพิษณุโลกร่วมใจ เทิดไท้พระพันปีหลวง” ภายใต้โครงการ 90 พระชนมพรรษา สายน้ำล้านนา เทิดไท้พระพันปีหลวง  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน  รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ณ  อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย  การแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเทิดไท้พระพันปีหลวง  แบบมีชีวิต   กิจกรรมการบวชป่า ณ สวนป่าจุฬาภรณ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง    กิจกรรมจิตอาสาพิษณุโลกร่วมใจ   พัฒนาคลองน้ำ ทาสีเครื่องหมายจราจร    การแสดงนิทรรศการโครงการ U2T   แสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น   กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และสืบสานวิถีชีวิตการทำนาข้าวและการทำนาข้าวแบบโยนกล้า    ทั้งนี้  เพื่อรักษา แนวพระราชดำริ ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  สร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรกลุ่มเครือข่าย  และเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา