โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แด่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แด่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2406 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 11 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แด่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแด่บัณฑิตและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 โดยจะมีการซ้อมใหญ่วันที่ 14-15 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ซึ่งที่ผ่านมา.....
 - ปี พ.ศ.2524 เป็นครั้งแรก ของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของชาวราชมงคล ในนาม "วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา" โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
 - ปี พ.ศ.2534 เป็นครั้งแรก ของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของชาวราชมงคล ในนาม "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
(พระอิสริยยศในขณะนั้น)
- ปี พ.ศ.2540 เป็นครั้งแรก ของการย้ายสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรจาก "อาคารใหม่ สวนอัมพร" สู่ "ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" ตำบลคลองหก 
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
- ปี พ.ศ.2548 เป็นครั้งแรก ของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในนาม "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล" ทั้ง 9 แห่ง
และครั้งนี้.....
- ปี พ.ศ.2565 จะเป็นครั้งแรก แห่งประวัติศาสตร์ของชาวราชมงคลล้านนา ที่ใช้พื้นที่ส่วนภูมิภาคในการรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แด่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา