โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อให้ โดนใจด้วย Canva  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อให้ โดนใจด้วย Canva

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 3257 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อให้ โดนใจด้วย Canva วิทยากรโดย ผศ.รุ่ง หมูล้อม ดร.วชิระ หล่อประดิษฐ์ และทีมงานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายหลังการอบรมจะได้รับไบประกาศนียบัตร zoom Video Communications ในวัน พฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565
ระหว่างเวลา 8.30 - 12.00 น. สมัครออนไลน์ https://forms.gle/hemezN1oxpVQqAAe9 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 097-9189262 (อ.วชิระ)





ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา