โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์แจ้งนักวิจัยที่ขอโครงการวิจัยเกี่ยวกับพืชพันธุ์พื้นเมือง ให้แจ้งหนังสือต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์แจ้งนักวิจัยที่ขอโครงการวิจัยเกี่ยวกับพืชพันธุ์พื้นเมือง ให้แจ้งหนังสือต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 สิงหาคม 2559 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 1172 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งนักวิจัยที่ขอโครงการวิจัยเกี่ยวกับพืชพันธุ์พื้นเมือง ให้แจ้งหนังสือต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร

สามารถอ่านรายละเอียดประกาศ และดาว์นโหลดแบบฟอร์มการแจ้งได้ที่  http://doa.go.th/pvp

หรือติดต่อ  กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช (นางสาวธิดากุญ แสนอุดม) กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชารเกษตร

โทรศัพท์/โทรสาร 02-9407214

Email : thidakuns@hotmail.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา