โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 สิงหาคม 2559 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 1177 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิมพีเรียบแม่ปิง เชียงใหม่

โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ http://unrn.rac.oop.cmu.ac.th/main/

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)

-> เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา