โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีวางต้นกุ่มถวายสักการะพระเจ้าน่าน วันที่ 5 เม.ย. 2565 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีวางต้นกุ่มถวายสักการะพระเจ้าน่าน วันที่ 5 เม.ย. 2565 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 เมษายน 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2198 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

enlightenedมทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีวางต้นกุ่มถวายสักการะพระเจ้าน่าน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่านenlightened

          วันที่ 5 เม.ย. 2565 เวลา 17.00 น. จังหวัดน่าน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านจัดพิธีวางต้นกุ่มถวายสักการะพระเจ้าน่าน เนื่องในวันรำลึกพระเจ้าน่าน สืบสานตำนานนันทบุรี โดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน/ตัวแทนประชาชน และคณะเชื้อสาย เจ้าผู้ครองนครน่านฯ.....

          โดย ดร.กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ , อาจารย์ศิริลักษณ์ นรินทร์รัตน์ และอาจารย์จารุนันท์ เมธะพันธุ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมวางต้นกุ่มสักการะถวายสักการะแด่อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน เบื้องหน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน.....

เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีวางต้นกุ่มถวายสักการะพระเจ้าน่าน วันที่ 5 เม.ย. 2565 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา