โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงานมรดกน่าน สืบสานมรดกไทยและวันรำลึกพระเจ้าน่าน สืบสานตำนานนันทบุรี วันที่ 5 เมษายน 2565 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงานมรดกน่าน สืบสานมรดกไทยและวันรำลึกพระเจ้าน่าน สืบสานตำนานนันทบุรี วันที่ 5 เมษายน 2565 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 เมษายน 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1926 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

enlightenedมทร.ล้านนา น่าน ร่วมงานมรดกน่าน สืบสานมรดกไทยและวันรำลึกพระเจ้าน่าน สืบสานตำนานนันทบุรีenlightened

          วันที่ 5 เมษายน 2565 จังหวัดน่านได้จัดงาน มรดกน่าน สืบสานมรดกไทยและวันรำลึกพระเจ้าน่าน สืบสานตำนานนันทบุรี โดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน คณะศรัทธาหมู่บ้าน ตำบลต่างๆ คณะลูกหลานเชื้อสายเจ้าในนครน่านสายต่างๆ.....

          โดย ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ, หัวหน้างานบริหารทั่วไป นางจารุวรรณ อินทรทิพย์ และหัวหน้าสำนักงานบริหาร นางสิริรัตน ต้นผล เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน.....

เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงานมรดกน่าน สืบสานมรดกไทยและวันรำลึกพระเจ้าน่าน สืบสานตำนานนันทบุรี วันที่ 5 เมษายน 2565 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา