โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา หารือร่วม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ปรับหลักสูตรการเรียนร่วมคณะบริหารฯ  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา หารือร่วม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ปรับหลักสูตรการเรียนร่วมคณะบริหารฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 เมษายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1859 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 4 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา  ร่วมให้การต้อนรับ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมคณะ  ในโอกาสที่ คณะผู้บริการของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา