โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2565 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤศจิกายน 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 11886 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญาตรี ในโครงการโควตาพิเศษ ประเภท"นักนวัตกรรม เทคโนโลยีเกษตร คอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมอาหาร" ปีการศึกษา 2565  

  • ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://sat.rmutl.ac.th/page/รับสมัครนักศึกษาใหม่2565
  • หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  โทร 053 921444 ต่อ 1312 หรือทาง Facebook Fanpang: sat.rmutl

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา