โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Aquaculture Festival 2021 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Aquaculture Festival 2021

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 สิงหาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1989 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           กองประมงต่างประเทศ กรมประมง ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Aquaculture Festival 2021 โดย Institut Pertanian Bogor (IPB University) ซึ่งเป็นสถานบันการศึกษาที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างของอินโดนีเซียเกี่ยวกับการศึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตร มีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้ความรู้และเพิ่มความสนใจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิศวกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผ่านทางเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564 โดยมีงานหลัก 2 งาน ได้แก่ การแข่งขันนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชีย (ASIA’s Aquaculture Innovation Competition) และการประชุมวิชาการนักศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งอาเซียน (ASEAN’s Aquaculture Student Conference) ประกอบด้วยกิจกรรม Webinar, Talkshow และ Workshop รวมถึงกิจกรรมการประกวดและการจัดแสดงสินค้าต่าง ๆ และมีรูปแบบการจัดงานแบบ hybrid (เข้าร่วมที่งานและเข้าร่วมผ่านออนไลน์) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยอีเมล์ aquafest.ipb@gmail.com

ที่มา กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา