โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ : สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Autodesk (ระยะเวลา 1 ปี) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Autodesk (ระยะเวลา 1 ปี)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 สิงหาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 3263 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Autodesk (ระยะเวลา 1 ปี)
เพื่อใช้ในการเรียน การสอน การวิจัย  สำหรับนักศึกษา และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ช่องทางการเข้าใช้บริการ : https://download.rmutl.ac.th/

** หากต้องการซอฟต์แวร์อื่นๆ ของ Autodesk สามารถติดต่อได้ที่...งานวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา 6 พื้นที่

ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์  : สื่อ Poster (A3) , สื่อ Banner

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : งานพัฒนาระบบเครือข่าย สวส.มทร.ล้านนา โทร 0 5392 1444 ต่อ 1612, 1616

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา