โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กรกฎาคม 2564 โดย รัตนา ไชยคต จำนวนผู้เข้าชม 5759 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการเสวนา
ท่านที่สนใจเข้าร่วมการเสวนา สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาผ่านระบบ ZOOM https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9mv85toNu8n1CzKZIdmxpQpwEsbqbXToxPuF1uDoDcPjJAA/viewform
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)
โทร. 02 – 5612445 ต่อ 626
E-mail : iad@nrct.go.th , nrctiad@gmail.com

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา