โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ : e-Mail RMUTL สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ : e-Mail RMUTL สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กรกฎาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 2595 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ : e-Mail RMUTL สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา

Username & Password ในการเข้าใช้งาน
สำหรับอาจารย์ และบุคลากร
U : RMUTL Account ตามด้วย @rmutl.ac.th
P : RMUTL Account

สำหรับนักศึกษา
U : RMUTL Account ตามด้วย @live.rmutl.ac.th
P : RMUTL Account

คู่มือการใช้งาน RMUTL Account : คลิกที่นี่
คู่มือการใช้งาน e-Mail : คลิกที่นี่

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา