โลโก้เว็บไซต์ นศ.ช่างยนต์ มทร.ล้านนา ปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องเป่าลม สนับสนุนภารกิจควบคุมไฟป่า อช.ดอยสุเทพ-ปุย | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นศ.ช่างยนต์ มทร.ล้านนา ปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องเป่าลม สนับสนุนภารกิจควบคุมไฟป่า อช.ดอยสุเทพ-ปุย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 เมษายน 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4821 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 เมษายน 2564  ผศ.ดร.ธวัชชัย อุ่นใจจม และอาจารย์เมธัส ภัททิยธณี นำนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์และซ่อมบำรุงเครื่องเป่าลม ให้กับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จำนวน 15 เครื่อง ซึ่งได้ผ่านการใช้งานในภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่องเป่าลม เกิดการเสื่อมสภาพ ชำรุดเสียหาย จนไม่สามารถนำมาใช้ปฏิบัติภารกิจได้  ในการนี้คณาจารย์และนักศึกษาได้รับการประสานงานจากอุทยานแห่งชาติดอยสุทพ-ปุย ให้ทำการตรวจเช็คและซ้อมบำรุงอุปกรณ์ดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา  ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติการถอดประกอบ และไขปัญหาเครื่องยนต์เล็กจากสถานการณ์จริง พร้อมทั้งยังเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นสร้างบันฑิตนักปฏิบัติ มีคุณธรรม และมีจิตสาธารณะ 

(ขอบคุณภาพ/ข้อมูล : ผศ.ดร.ธวัชชัย อุ่นใจจม)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา