โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ทำบุญประจำปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศแก่บุคลากรและนักศึกษาที่ล่วงลับ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ทำบุญประจำปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศแก่บุคลากรและนักศึกษาที่ล่วงลับ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2943 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 11 มีนาคม 2564 ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดพิธีทำบุญคณะ ประจำปี 2564 ณ อาคารบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว  เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาที่ล่วงลับ โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่

    สำหรับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2500 ภายใต้วิทยาลัยเทคนิคภาคภายัพ (ในขณะนั้น) มีจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาพาณิชยการ ได้สร้างกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ภาคธุรกิจและส่วนงานราชการตลอดจนรัฐวิสาหกิจมากกว่า 60 ปี และมีการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบันที่ได้ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และการเจริญก้าวหน้าของสภาพเศรษฐกิจ สังคม มาตามลำดับ

   ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจฯ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม มีความรอบรู้และสมรรถนะวิชาชีพที่ได้มาตรฐานออกสู่สังคมเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มทร.ล้านนา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-921444 ต่อ 2601 หรือที่ Facebook : https://www.facebook.com/balachiangmai/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา