โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา  ลงทะเบียนและประเมินความรู้ด้านดิจิทัล และ PDPA  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลงทะเบียนและประเมินความรู้ด้านดิจิทัล และ PDPA

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 2393 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มท.ล้านนา
ลงทะเบียนและประเมินความรู้ด้านดิจิทัล และ PDPA เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
ลงทะเบียนและประเมินตนเองตาม : https://assessment.dga.or.th/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา