โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ประจำปี 2564 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3110 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวแววดาว ญาณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรงานสื่อสารองค์กรและข่าว กองประชาสัมพันธ์ ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 91 ปี วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ โดยมีท่านเจ้าคุณ พระวิมลมุนี เจ้าคณะอำเภอกัลยานิวัฒนา รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และ ผศ.อาคม ตันตระกูล ประธานชมรมนักวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

    ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน พร้อมด้วยเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกในประเทศไทย ตลอดจนนักวิทยุกระจายเสียง เพื่อนสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องที่ล่วงลับ โดยได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปีติดต่อกันมากระทั่งปัจจุบัน

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา