โลโก้เว็บไซต์ นักประชาสัมพันธ์ราชมงคลล้านนาเสริมอาวุธ ติวเข้มในยุคดิจิตอล ก้าวสู่นักข่าวมืออาชีพ  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักประชาสัมพันธ์ราชมงคลล้านนาเสริมอาวุธ ติวเข้มในยุคดิจิตอล ก้าวสู่นักข่าวมืออาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1202 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา   จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ อบรมเข้มกับนักข่าวมืออาชีพ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการด้านสื่อสารมวลชนหวังพัฒนาก้าวสู่นักข่าวยุคดิจิตอล

อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เปิดเผยว่า “ในยุคการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสาร และข้อมูลข่าวสารที่มีการแข่งขันในยุคดิจิตอล นักข่าวต้องนำเสนอประเด็นที่ใหม่ สด ตลอดเวลา นักประชาสัมพันธ์ต้องมีการปรับตัวเพื่อเรียนรู้และพัฒนางานอยู่เสมอ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จึงได้จัดโครงการเปิดโลกทัศน์คนข่าวราชมงคลล้านนาขึ้น เพื่อให้นักประชาสัมพันธ์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ได้เรียนรู้ถึงเทคนิค วิธีการรวมเทคโนโลยีด้านสื่อสารจากนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ อาทิ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักหนังสือพิมพ์มืออาชีพซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมทักษะหรือที่เรียกว่า ติดอาวุธทางปัญญาให้กับบุคลากรมุ่งสู่นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพต่อไป”

สำหรับโครงการเปิดโลกทัศน์คนข่าวราชมงคลล้านนา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม พ.ศ.2559 โดยมีนักประชาสัมพันธ์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมซึ่งเป็นกิจกรรมการศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านสื่อสารมวลชนได้แก่ รายการเรื่องเล่าเช้านี้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 3 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงมทร.ธัญบุรีและการฝึกอบรมการเขียนข่าวสู่สาธารณะ โดยวิทยากรมืออาชีพ ที่กรุงเทพมหานคร ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา