โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก รับรายงานตัวและขึ้นทะเบียน น.ศ. ใหม่ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ตาก รับรายงานตัวและขึ้นทะเบียน น.ศ. ใหม่

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 23 กรกฎาคม 2559 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 2494 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

23-24 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 เวลา 09.00 – 15.00 น.

โดยวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 รับรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 รับรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพเพิ่มเติม >>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา