โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน Singha Biz Course | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน Singha Biz Course

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤศจิกายน 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4539 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เปิดรับรับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 - 4 และนักศึกษาจบใหม่ (ไม่จำกัดสาขา) เข้าร่วมโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ซึ่งเป็นโครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ ที่ให้โอกาสทุกคนได้ทดลองสร้างอนาคตของตนเอง ด้วยการฝึกแบบลงลึกรอบด้าน ทำงานจริง ทั้งด้านกลยุทธ์ การตลาด การบริหาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ พร้อมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลากหลายสาขา เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  และนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้ เข้าร่วมงานจริงกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเพื่อทำการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://singhabizcourse.com/2020/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา