โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการสนองงานในพื้นที่พระราชดำริ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการสนองงานในพื้นที่พระราชดำริ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 ตุลาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4111 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน รศ.ดร.อุเทน คำน่าน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมผลการสนองงานในพื้นที่พระราชดำริ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ของคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์ศรีธร  อุปคำ ผศ.ดร.ธวัชชัย อุ่นใจจม อาจารย์ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์ และอาจารย์เมธัส ภัททิยธนี พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำชม โรงผลิตไฟฟ้าระบบพลังงานผสมระหว่างพลังงานแสดงอาทิตย์และพลังงานน้ำ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านเลอะกรา หมู่ที่ 15 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ 5 กิโลวัตต์ และกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2.25 กิโลวัตต์ โดยได้รับงบประมาณจากบริษัทพาวเวอร์บายและบริษัทเครือข่าย สำหรับไฟฟ้าที่ผลิตได้ ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา (ศศช.) บ้านเลอะกรา ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และใช้เป็นไฟส่องสว่างในครัวเรือน ไฟส่องสว่างถนนในหมู่บ้าน ตลอดจนใช้กับเครื่องสีข้าวประจำหมู่บ้านและชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายต่อหมู่บ้าน เฉลี่ย 17,500 บาท ต่อเดือน

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา