โลโก้เว็บไซต์ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 จังหวัดพิษณุโลก | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 จังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 ตุลาคม 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 3176 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  21  ตุลาคม 2563  นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดโครงการ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมี  นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล  นายอำเภอเมืองพิษณุโลก    นายธีรัชสิทธิ์  วงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก  นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก    ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   ผู้อำนวยการโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  เข้าร่วมโครงการทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ที่ปลูกไว้ภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   
          โครงการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมมือกันพลิกฟื้นผืนป่า สืบสานปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ที่ทรงให้ความสำคัญในการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ที่พระองค์ทรงปลูกและบำรุงต้นไม้ ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก   และหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของประเทศชาติ

 

ข่าว/ภาพ - ปภาดา พลอยอิ่ม     ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา