โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา2563 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา2563

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 10 ตุลาคม 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 4383 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันเสาร์ที่  10 ตุลาคม 2563     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดงาน  “ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก”  โดยมี    ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   นายสำเนาว์  พุกละออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  นำทีมศิษย์เก่า  คณาจารย์  พนักงาน นักศึกษารุ่นพี่ ระดับชั้นปีที่ 2 – 4  และนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  จำนวนกว่า 500 คน  ร่วมกิจกรรม

          เริ่มด้วยพิธีสักการะพระพุทธชินราช  ณ พระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

          การเดินขบวนบนถนนสายมิตรภาพ   ไปยังศาลหลักเมืองพิษณุโลก เพื่อทำพิธีสักการะเสาหลักเมืองพิษณุโลก  ณ  ศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก    จากนั้น  ก็เคลื่อนขบวน ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระเอกาทศรถ  และพระสุพรรณกัลยา  เพื่อทำพิธีสักการะและพิธีถวายบังคม  ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก       ทั้งนี้  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัด  ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดพิษณุโลก  ได้รับทราบถึงความสำคัญและประวัติความเป็นมาของจังหวัดพิษณุโลก  อันเป็นสถานที่ที่นักศึกษา ศึกษาเล่าเรียนศึกษาหาวิชาความรู้  และเพื่อความเป็นสิริมงคลของคณาจารย์  พนักงาน  ศิษย์เก่า  และนักศึกษาผู้เข้าร่วมพิธี ครั้งนี้  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา