โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดพิธีลงนามความร่วมมือ กับ หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) พัฒนาอาจารย์และนักศึกษา ด้านไอที | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดพิธีลงนามความร่วมมือ กับ หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) พัฒนาอาจารย์และนักศึกษา ด้านไอที

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 กันยายน 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1985 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 18 กันยายน 2563 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีพร้อมด้วย ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ นายเผิง จวิน รองผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ และนายคมเดช เรืองเดชวรชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขายอุตสาหกรรมการศึกษา กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการ Huawei ICT Academy เพื่อช่วยยกระดับความรู้ ความสามารถ เสริมทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา

      โดยโครงการนี้จะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้และยกระดับความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของหัวเว่ย อาทิเช่น การสร้างองค์ประกอบพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและไอที การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนามีความพร้อมในก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพ เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี IoT ในอนาคต รวมไปถึงโอกาสในการเข้าทำงานกับบริษัทหัวเว่ยและบริษัทพันธมิตรของหัวเว่ยอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา