โลโก้เว็บไซต์ เปิดลงทะเบียนตัดชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับบัณฑิต มทร.ล้านนา(ทุกพื้นที่) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดลงทะเบียนตัดชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับบัณฑิต มทร.ล้านนา(ทุกพื้นที่)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 สิงหาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 10804 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศแจ้งลงทะเบียน (ออนไลน์)การสั่งตัดชุดครุยวิทยาฐานะ โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2563 (ปิดระบบรับชำระเงินภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2563) โดยเข้าไปที่ https://regis.rmutl.ac.th/ 

- Log In ระบบนักศึกษา
- ไปที่เมนู S19 ลงทะเบียนตัดชุดครุยวิทยฐานะ
- พิมพ์ใบชำระเงิน ไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น
กำหนดการวัดตัว (9:00 - 16:00 น.)
- พื้นที่พิษณุโลก ครั้งที่ 1 : 17 สิงหาคม 2563
- พื้นที่ตาก ครั้งที่ 1 : 18 สิงหาคม 2563
- พื้นที่ตาก ครั้งที่ 2 : 19 สิงหาคม 2563
- พื้นที่ลำปาง : 20 สิงหาคม 2563
- พื้นที่เชียงใหม่ ครั้งที่ 1 : 21 สิงหาคม 2563
- พื้นที่เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 : 22 สิงหาคม 2563
- พื้นที่เชียงราย : 24 สิงหาคม 2563
- พื้นที่น่าน : 26 สิงหาคม 2563
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สนง.บริหารทรัพย์สินฯ 053-921-444 ต่อ 1120 มือถือ 094-835-8789


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา