โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 สิงหาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3522 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันที่ 30 กรฎาคม พ.ศ.2563 กองพัฒนาอาคารสถานที่  มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วประเทศและหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ลงในที่ดินของตนเองหรือในพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐและในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมและบำรุงให้มีความเจริญงอกงาม

                 โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้ร่วมกับสวนรุกขชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความอนุเคราะห์กล้าไม้ จำนวน  70 ต้น และนำไปปลูกในบริเวณด้านหน้าอาคารหอพักหญิง มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ดังกล่าวด้วย


คลังรูปภาพ : 5-8-63


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา