โลโก้เว็บไซต์ เชิญบุคลากรร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญบุคลากรร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กรกฎาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาขอเชิญบุคลากรร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่ www.rmutl.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31  กรกฎาคม 2563

           เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  มหาวิทยาลัยได้จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา 

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีhttps://web.ocsc.go.th/forking/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา