โลโก้เว็บไซต์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงการภาพยนตร์สั้น ปีที่ 5 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงการภาพยนตร์สั้น ปีที่ 5

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มิถุนายน 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4630 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) จัดเวทีเปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และผู้สนใจได้พัฒนาทักษะในด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า“ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์”ในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 5 (Short Science Film #5) ภายใต้หัวข้อ “Science Around Us วิทยาศาสตร์รอบตัว” ภายใต้แนวคิด “Change มองมุมวิทย์ ชีวิตเปลี่ยน” ที่ตั้งใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดแบบเป็น วิทยาศาสตร์โดยใช้ศิลปะและวิทยาศาสตร์ถ่ายทอดเรื่องราวการใช้ชีวิต เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 15 กรกฏาคม 2563 กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน Facebook : Short Science Film  ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตรประเภทอุดมศึกษา (เทียบเท่า) 3 รางวัล ดังนี้

- รางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม เงินทุนการศึกษา 40,000 บาท และทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงค์โปร์ 3 วัน 2 คืน

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินทุนการศึกษา 30,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินทุนการศึกษา 15,000 บาท

โดยจะมีการประกาศผลรางวัลในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2563 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา